Reklamácia

Reklamace. 

V případě, že zboží, které jste obdrželi, je poškozené či nefunkční, postupujte dle reklamačního řádu.

Délka záruky je ze zákona 24 měsíců od okamžiku převzetí zboží.


Reklamační řád. 

Výrobky na které se vztahuje právo uplatnění reklamace musí být předány k posouzení ihned po zjištění závady. Musí být čisté a s náležitými doklady a popisem závady. 

Jak postupovat při reklamaci
1. Popište problém-závadu výrobku na mail info@dartaska.cz a vyčkejte na reakci a další instrukce.

2. Zašlete výrobek na adresu „kontaktní adresa“. Přeprava je hrazena stranou prodávajícího. Jakmile budete vědět kdy a kde zásilku budeme moci vyzvednout, kontaktujte nás. Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce. Ke zboží přiložte doklad o koupi. Vždy prosím použijte balícího papíru nebo kartonu, tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů. Neposílejte zboží na dobírku, v takovém případě nebude zboží převzato. 
3. Ihned po obdržení zboží obdržíte reklamační protokol.
4.  Zboží musí být pro přepravu řádně zabaleno, tak aby nedošlo k jeho dalšímu případnému poškození.
5.  Vadné nebo poškozené zboží bude opraveno, vyměněno nebo bude vrácena kupní cena.
6. Ke zboží musí být přiloženy veškeré listiny, které nakupující se zbožím obdržel, tedy například paragon, záruční list a jiné.
7. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
8. Zboží je z hygienických důvodů k reklamaci přijato pouze řádně vyčištěné.
9. U zamítnutých reklamací mohou být účtovány náklady na reklamační řízení a manipulační poplatky.
10. O vyřízení reklamace budete informováni e-mailem do 30 dnů. Stejně jako při dodání objednávky budete informováni o expedici balíku a termínu doručení.

11. Reklamace se nevztahuje na drobné nerovnosti a nedokonalosti odpovídající charakteru handmade zboží ruční výroby. Zároveň se reklamace nevztahuje na špatné zacházení s výrobky a musí být používány na účel, kterému jsou určeny. Zboží nesmí být čištěno a práno jiným způsobem, jak je uvedeno v údržbě, tašky a kabelky nesmí být protěžovány.